AGENDA DAN MATLAMAT MAAHAD TAHFIZ KIBLAH

AGENDA MTK

 • Pendidikan berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah
 • Penerapan aqidah yang benar serta membina dan memupuk semangat berakhlak mulia/ sahsiah Islamiah mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW.
 • Pentarbiyahan dan penghayatan islam untuk melahirkan ummah berakhlaq mulia yang berteraskan Al-quran.
 • Pengurusan yang sistematik dan berkualiti serta professional
 • Ke arah one stop center bagi hafazan Al-quran dan pusat rujukan masyarakat dibidang Al-quran, Bahasa arab, dan ilmu agama dengan sistem pendidikan holistik


MATLAMAT UMUM MTK

 • Melahirkan pelajar yang soleh dan solehah.
 • Membekal serta memantapkan ilmu dunia dan akhirat.
 • Memartabatkan kurikulum hafazan Al-quran, kurikulum Agama dan akademik yang seimbang yang mampu dikuasai oleh pelajar
 • Menilai serta merealisasikan amalan yang seimbang
 • Meningkat dan mengekalkan pencapaian tertinggi dalam bidang pendidikan serta pengurusan dan pentadbiran.


MATLAMAT KHUSUS MTK

 • Melahirkan ramai huffaz yang professional dan kompeten serta menguasai ilmu Al-Qur’an dengan baik .
 • Memastikan pelajar dapat menghafal Al-quran dengan mutqin sekurang-kurangnya 10 juzuk semasa tingkatan 3.
 • Melahirkan pelajar yang cemerlang dalam kurikulum, kokurikulum dan sahsiah diri yang islamik.
 • Meningkatkan daya kreativiti dan bakat pelajar.
 • Mendapat keputusan cemerlang pada setiap peperiksaan.
 • Melatih pelajar-pelajar menunaikan amalan fardhu dan sunat dengan betul secara istiqamah
 • Melahirkan pelajar-pelajar yang berkeyakinan tinggi, berkepimpinan, berdisiplin dan bermoral tinggi
 • Melahirkan pelajar yang mematuhi dan setia akan segala perintah Allah SWT dan RasulNya.